Conferința națională ”Repere instituționale ale cercetării istorice românești de ieri și de azi”

Pentru toti cei interesati

Ne face plăcere să vă invităm să participați, cu comunicare, la conferința națională organizată de Centrul de Studii Transilvane în cadrul „Zilelor Academice Clujene” 2021 și dedicată împlinirii a 30 de ani de la înființarea acestuia intitulată


”Repere instituționale ale cercetării istorice românești de ieri și de azi”

 

Binecunoscuta frază pusă de Nicolae Bălcescu în Prospectul la “Magazin istoric pentru Dacia” în 1845, “Istoria este cea dintâi carte a unei naţii”, a susținut și animat generații întregi de istorici români care s-au dedicat istoriei naționale.

Contribuțiile la realizările istoriografiei românești sunt, în egală măsură, meritul unor personalități în domeniu, dar și al instituțiilor care au creat cadrul desfășurării muncii de cercetare. Bazele acestora din urmă au fost puse mai ales în secolul al XIX-lea, prin introducerea, în 1843 a cursului de Istoria patriei la Academia Mihăileană și prin înființarea universităţilor din Iaşi (1860) şi Bucureşti (1864), precum și a Societății Academice Române (1867), devenită apoi Academia Română, cu o secţiune specială pentru istorie. Treptat, istoria a devenit materie de studiu la nivel liceal şi gimnazial, iar producţia tipografică de specialitate sub forma cărților și a revistelor a sporit considerabil. În prezent, cercetarea istorică în România este asociată cu 16 facultăți de stat sau private care au istoria printre specializări și cu zeci de institute, centre de cercetare și muzee de profil.

La împlinirea a trei decenii de activitate a Centrului de Studii Transilvane, care și-a dedicat toate forțele investigării trecutului spațiului românesc, considerăm oportun să punem în lumină eforturile și activitatea instituțiilor actuale sau din vremuri trecute datorită cărora cercetarea românească în domeniul istoriei a reușit să ajungă la nivelul la care se află astăzi.

La această conferință sunt binevenite, așadar, comunicări cu subiecte referitoare la aspectele instituționale ale cercetării istorice românești precum :

 

-Înființarea unor institute, centre de cercetare, muzee sau facultăți de profil

-Înființarea și activitatea unor publicații de specialitate

-Direcții de cercetare semnificative

-Creatori de școală în cercetarea istorică

-Colaborări cu institute de profil din străinătate

-Rezultate remarcabile obținute la nivel instituțional

 

Data desfășurării conferinței: 11-12 octombrie 2021

Locul desfășurării: Cluj-Napoca

Nu există taxă de participare. Organizatorii se vor strădui să asigure, în limita posibilităților, cazarea și masa participanților din afara Clujului.

 

            Titlul comunicării, însoțit de un rezumat, va fi trimis Centrului de Studii Transilvane, pe adresa de e-mail daniela.marza@academia-cj.ro, până la data de 15 mai 2021.

                                                                                                    secretariat.cst@academia-cj.ro
Copyright 2008 Centrul de Studii Transilvane    |    Web design: Netlogiq Cluj