Herrschaftswechsel: Die Befreiung Temeswars im Jahre 1716 / Herausgegeben: Rudolf Gräf, Sandra Hirsch. - Cluj-Napoca (Klausenburg): Rumänischeakademie/ Zentrum für Siebenbürgische Studien; Österreich -Bibliothek „Bernhard Stillfried“, 2016.

Acest volum editat de profesorii Rudolf Gräf și Sandra Hirsch, cuprinde studiile unor reputați istorici austrieci, germani și români, care analizează, din diferite perspective, circumstanțele ce au făcut posibilă eliberarea Timișoarei de sub turci la începutul secolului al XVIII-lea, precum și urmările socio-politice ale înlăturării stăpânirii otomane.

                                                                                                    secretariat.cst@academia-cj.ro
Copyright 2008 Centrul de Studii Transilvane    |    Web design: Netlogiq Cluj