Oliver Jens Schmitt, Skanderbeg. Noul Alexandru din Balcani

Apărută chiar la finele anului trecut, cartea este traducerea unei lucrări publicate în 2009, cu titlul Skanderbeg. Der neue Alexander auf dem Balkan. Autorul, Oliver Jens Schmitt, este profesor de istorie sud-est-europeană la Universitatea din Viena și membru titular al Academiei Austriece de Științe. Produs al unor școli de înaltă ținută din Basel, Viena, Berlin, München, Regensburg, dar și din spațiul italian, cunoscător al mai multor limbi, inclusive româna, profesorul Oliver Jens Schmitt s-a afirmat drept autentic cunoscător și cercetător al istoriei popoarelor sud-esteuropene.

Cartea sa, departe de a fi o simplă monografie a unei personalităţi politice şi militare, este o veritabilă istorie medievală a Balcanilor, având legături cu spațiul Mării Adriatice, al Europei Centrale și de Est și cu cel al Anatoliei. Un spațiu care se întinde la nord până în Valahia și Transilvania, unde Skanderbeg a luptat în oștile de atac otomane. Cu ocazia acestor campanii, se va fi născut și relația cu Ioan de Hunedoara, iar mai târziu cu Matia Corvin, care începând cu anii 1443-1444 a dobândit o mare importanță politică.

Prin această traducere, este pusă la dispoziţia publicului de specialitate din România o lucrare valoroasă atât prin informaţii cât şi prin metodologie. Traducerea volumului, efectuată cu o acribie pe măsura celei a autorului, se datorează istoricului şi profesorului Rudolf Gräf, prorector al Universității „Babeș-Bolyai”.

                                                                                                    secretariat.cst@academia-cj.ro
Copyright 2008 Centrul de Studii Transilvane    |    Web design: Netlogiq Cluj