Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta (Coord.), Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani

Una dintre primele, şi cele mai importante realizări ale Centrului de Studii Transilvane, care marchează începutul anului 2015, este impozantul volum publicat în onoarea academicianului Ioan-Aurel Pop, în semn de preţuire pentru serviciile aduse comunităţii ştiinţifice româneşti în calitate de cercetător al trecutului, de magistru, de “om al cetăţii”, servicii oglindite, de asemenea, de poziţia de membru titular al Academiei Române şi de aceea de rector al Universităţii Babeş-Bolyai.

            Volumul reuneşte un număr impresionant de studii aparţinând unor colegi, colaboratori, foşti studenţi sau doctoranzi ai acad. Ioan-Aurel Pop. În cele peste 1000 de pagini, se regăsesc cele mai importante teme aflate în această perioadă în atenţia istoriografiei româneşti – subiecte de istorie socială, de istoria familiei, a mentalităţilor, istoria unor instituţii, a bisericii, a învăţământului; nu lipsesc nici studii referitoare la istoria politică, la relaţiile internaţionale, diplomaţie etc. Din punct de vedere cronologic, perioada acoperită de aceste articole este generoasă - din antichitate până în zilele noastre. În rândul semnatarilor se află specialişti reputaţi în istoria României, din ţară sau din străinătate; pentru a enumera doar câteva asemenea nume, îi menţionăm pe Alexandru Zub, Şerban Papacostea, Marius Porumb, Ovidiu Cristea, Nicolae Bocşan, Ioan Bolovan, Nicolae Edroiu, Bogdan Murgescu, dar şi pe Keith Hitchins, Harald Heppner, Cesare Alzati, Paul E. Michelson sau Dennis Deletant.

            Înalta calitate ştiinţifică a studiilor incluse în volum fac din acesta una dintre cele mai relevante imagini ale nivelului şi progresului istoriografiei româneşti a acestui moment.

                                                                                                    secretariat.cst@academia-cj.ro
Copyright 2008 Centrul de Studii Transilvane    |    Web design: Netlogiq Cluj