Parteneri straini

 Oaspeţi din străinătate care au vizitat institutul (listă selectivă; în secţiunea „Conferinţe” sunt menţionate manifestările cu participare internaţională):

- cu ocazia Conferinţei internaţionale „Populaţia României. Trecut, prezent, viitor”, organizată între 19-22 octombrie 2005:

Prof. dr. Gianpiero Dalla Zuanna, Department of Statistical Sciences, University of Padova, Italia

-cu ocazia Conferinţei internaţionale“Mişcări de populaţie în Transilvania în timpul celor două războaie mondiale României”, 24-27 mai 2006:
Prof. dr. FRANZ SZ. HORVÁTH, Heidelberg University, Germania
Prof. dr. KURT SCHARR, Institut für Geographie Leopold-Franzens-Universität, Innsbruck, AUSTRIA
Prof. dr. ERNŐ DEÁK, Akademie für Wissenschaft, Vienna, Austria
Prof. dr. GÁBOR EGRY, Budapest, Institute for Political History, Ungaria

-cu ocazia Conferinţei internaţionale „Centru şi periferie”, 7-10 iunie 2007
Prof. dr. Peter Urbanitsch, Wienn Universitat, Austria
Prof. dr. Peter Jordan, Wienn Universitat, Austria

-cu ocazia Conferinţei internaţionale “Transformări demografice în perioada industrializării. Exemplul Monarhiei Habsburgice (1750-1918), 16-20 octombrie 2008

Prof. dr. Ulfried BURZ, Alpen-Adria University of Klagenfurt, Austria
Prof. dr. Antoinette FAUVE – CHAMOUX, Centre de Recherches Historiques, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales/CNRS, General Secretary of The International Commission of Historical Demography
Prof. dr. Siegfried GRUBER, Max-Planck-Institute for Demographic Research, Rostock, Germania
Prof. dr. Harald HEPPNER, “Karl Franzens” University of Graz, Austria
Conf. dr. Péter ŐRI, Hungarian Central Statistical Office, Demographic Research Institute, Budapest, Hungary
Prof. dr. Pierluigi PROFUMIERI, E.U. PHARE project director, University of Connecticut,
Prof. dr. Peter TEIBENBACHER, „Karl Franzens” University of Graz, Austria, coordonatorul Central Europe Population History network
Prof. dr. Peter VODOPIVEC, University of Ljubljana, Slovenia
Prof. dr. Konrad WNĘK, Jagiellonian University Kraków, Polonia
Conf. dr. Lidia A. ZYBLIKIEWICZ, Jagiellonian University Kraków, Polonia

-cu ocazia Conferinţei internaţionale „Familia în Europa în sec. XIX-XXI”, 8-11 octombrie 2009
Prof. dr. Jan Kok, redactor şef al Journal of Family History şi senior researcher la International Institute of Social History Amsterdam, Olanda
Prof. dr. Ferenc Ajus, Lund University, Suedia8. Fonduri şi proiecte de cercetare sub egida Academiei Române şi a Centrului de Studii Transilvane
(în valoare totală de 68.821.000 RON)


Proiecte şi fonduri structurale (pe categorii de finanţatori, în ordine cronologică, în valoare totală de 69.955.400 RON)

CNCSIS (în ordine cronologică şi în valoare totală de 1.722.000 RON)

- CNCSIS: PN-II-RU-TE-2009-1, 206/2010 (2010-2012), Formarea elitelor transilvane (secolele XVI-XX): mecanisme de selecţie şi promovare (director: dr. Attila Varga, Academia Română-Filiala Cluj, Institutul de Istorie George Bari-ţiu, Cluj-Napoca; membru: dr. Alexandru Simon) 640.000 RON.
- CNCSIS: PN-II-RU-TE-2009-1, 356/2010 (2010-2012), Politica răsăriteană a Casei de Habsburg (secolele XV-XVI): Ţările Române între Cruciada Târzie şi Imperiul Otoman (Academia Română-Filiala Cluj, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca; director: dr. Alexandru Simon) 748.000 RON.
- CNCSIS: PN-II-RU-PD-2009-1, 329/2010 (2010-2012), Cruciaţii ortodocşi ai Romei: Cruciada Târzie în documentele din Arhiva de Stat din Milano (1442-1542) (Academia Română-Filiala Cluj, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Na-poca; director: dr. Alexandru Simon) 334.000 RON.

FSE-POS DRU/ POR (în ordine cronologică şi în valoare totală de 61.000.000 RON)

- FSE-POS DRU, Axa prioritară 1, domeniu major de intervenţie 1.5, nr. 88, ID 60185, Studii doctorale inovative într-o societate bazată pe cunoaştere (Partener principal/ beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; Partener 1. Academia Română, prin Filiala Cluj: Institutul de Istorie George Bariţiu şi Centrul de Studii Transilvane; Partener 2: Universitatea din Viena; Partener 3: Universitatea din Regensburg; manager: prof. univ. dr. Rudolf Gräf) (2009-2011), burse doctorale (asistent manager din partea Partenerului 1, Academia Română, prin Filiala Cluj; expert din partea Partenerului 1: prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop) 5.000.000 Euro/ 20.000.000 RON.
- FSE-POS DRU, Axa prioritară 1, domeniu major de intervenţie 1.5, nr. 89, ID 60189, Programe post-doctorale pentru dezvoltarea durabilă într-o societate bazată pe cunoaştere (Partener principal/ beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; Partener 1: Academia Română, prin Filiala Cluj: Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Institutul de Istorie George Bariţiu şi Centrul de Studii Transilvane; Partener 2: Universitatea din Karlsruhe; Partener 3: Universita-tea din Leipzig; manager: prof. univ. dr. Luminiţa Silaghi-Dumitrescu) (2010-2012), burse post-doctorale (asistent manager din partea Partenerului 1: Academia Română: dr. Alexandru Simon; coordonator program I (XIV): prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop) 5.000.000 Euro/ 20.000.000 RON.
- FSE-POS DRU, Axa prioritară 1, domeniu major de intervenţie 1.5, nr. 89, ID 61104, Civilizaţie. Societate. Patrimoniu. Studii socio-umane în contextul evoluţiei globalizate (Partener principal/ beneficiar: Academia Română; Partener 1: Academia Română-Filiala Cluj: Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Institutul de Istorie George Bariţiu şi Centrul de Studii Transilvane; Partener 2: Academia Română-Filiala Iaşi: Institutul de Arheologie şi Institutul de Istorie A.D. Xenopol; Partener 3: Academia Română, Institutul Nicolae Iorga, Bucureşti; Partener 4: Academia Română, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti; Partener 5: Academia Română, Institutul de Istorie a Religiilor, Bucureşti; Partener 6: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca; Partener 7: New Europe College, Bucureşti; Partener 8: Universitatea Babeş-Bolyai-Facultatea de Litere, Facultatea de Istorie şi Filosofie, In-stitutul de Cercetări Experimentale Interdisciplinare, Cluj-Napoca; Partener 9: Academia Austriacă de Stiinţe, Institutul de Studii Bizantine, Viena; Partener 10: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris; Partener 11: Institutul Fe-deral German pentru Istoria şi Cultura Germanilor din Răsăritul Europei, Oldenburg; Partener 12: Academia Germană pentru Patrimoniu, Frankfurt-am-Main; manager: prof. univ. dr. Nicolae Edroiu) (2010-2012), burse post-doctorale (asistent manager al proiectului: dr. Alexandru Simon; coordonator formare pentru proiect: prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop) 5.000.000 Euro/ 20.000.000 RON.
- FSE-POR, Axa prioritară 5, domeniu major de intervenţie 5.3, ID 65227, Clujul – peisaj cultural (partener principal/ be-neficiar: Consiliul Judeţean Cluj; Partener 1: Asociaţia Patrimonium Transsylvanicum, Cluj-Napoca; Partener 2; Aca-demia Română-Filiala Cluj-Centrul de Studii Transilvane; Partener 3: Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca; Partener 4: Muzeul de Etnografie a Transilvaniei, Cluj-Napoca; Partener 5: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Partener 6: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; manager: dr. Tudor Sălăgean) (2010-2011), pro-movare turistică şi culturală (expert-coordonator din partea Partenerului 1: dr. Alexandru Simon; expert-coordo-nator din partea Partenerului 2: prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop) 1.000.000 RON.

Fundaţii şi guverne europene (în ordine cronologică şi în valoare totală de 6.040.000 RON)

- NEC-LINK/ 2007-2008, Ideologie şi cultură în politica şi literatura română (directori: prof. univ. dr. Ioana Both, Universitatea Babeş-Bolyai-Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, conf. univ. Mircea Vasilescu, Universitatea Bucu-reşti-Facultatea de Litere; membru: CS, drd. Alexandru Simon) 10.000 Euro/ 40.000 RON.
- EU-OAW, Historical Dynamics in a Time of Crisis: Late Byzantium, 1204–1453 (Partener principal/ beneficiar: Acade-mia Austriacă de Ştiinţe; Partener 1: Universitatea de Medicină din Viena-Section for Science of Complex Systems; Partener 2: Proclos IT, Viena; Partener 3: École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris; Partener 4: Collège de France, Paris; Partener 5: Academia Română-Filiala Cluj, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca; Partener 6: Universitatea Aristotel, Thessalonik-Facultatea de Filologie, Institutul de Studii Elenice Medievale şi Moderne; di-rector: dr. Johannes Preiser-Kapeller (2009-2011) (http://www.oeaw.ac.at/byzanz/historicaldynamics.htm), studii in-terdisciplinare de sociologie şi istorie (directorii din partea Partenerului 4: prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, dr. Ale-xandru Simon) 1.500.000 Euro/ 6.000.000 RON.

Fonduri şi contracte internaţionale de cercetare (în ordine cronologică şi în valoare totală de 32.000 RON)

- New Europe College (NEC), Bucharest, finanţat prin Fundaţiile Volkswagen şi Volvo, Guvernul Federal Elveţian şi Gu-vernul Federal German (anul universitar 2008-2009), Local Crusades of the 1400s in Comparative Perspective (titu-lar/ director) 8.000 Euro/ 32.000 RON.

Fonduri de conferinţă internaţională (în ordine cronologică şi în valoare totală de 27.000 RON)

- Consiliul Local Cluj-Napoca/ 2008 (22-24 octombrie), Între lumi: Matia Corvin şi vremea sa (director: prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, membru corespondent al Academiei Române; Academia Română-Filiala Cluj, Centrul de Studii Tran-silvane, Cluj-Napoca; secretar: dr. Alexandru Simon) 20.000 RON.
- Academia Română-Fundaţia Menachem Elias (22-24 octombrie 2009), Între lumi: Unirea de la Florenţa (1439-2009) (director: prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, membru corespondent al Academiei Române; Academia Română-Filiala Cluj, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca; secretar: dr. Alexandru Simon) 7.000 RON.

                                                                                                    cst@academia-cj.ro
Copyright 2008 Centrul de Studii Transilvane    |    Web design: Netlogiq Cluj