C. S. III dr. Florian Dumitru Soporan

  • Activitatea profesionala: 2002-2006: doctorand cu frecvenţă în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii „Babeş-Bolyai”; 1 noiembrie 2006-31 mai 2008:: asistent-director în cadrul SC Ben&Ben SA; 2 mai 2007-30 noiembrie 2008: expert parlamentar, birou deputat Vasile Puşcaş; 1 iunie 2008-prezent: cercetător ştiinţific în cadrul Centrului de Studii Transilvane, în cadrul Academiei Române.
  • Teza de doctorat cu titlul „Naţiunea medievală în Europa Centrală şi de Est, secolele XIII-XVI”, coordonată de prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, notată cu magna cum laude.
  • Titluri: Naţiunea medievală în Europa Centrală şi de est: secolele XIII-XVI, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, 556 p.; La Transylvanie au milieu du XVIe siecle – entre Habsbourg et Ottomans, în „Transylvanian Review / Reuve de Transylvanie”, volume XII, no. 1, spring, 2003, pp. 79-87; L’Etranger de chez moi. La colonisation de l’Est par les Germains, in „Transylvanian Review” vol. XVI, No. 2, Summer 2007, p. 26-42.

                                                                                                    secretariat.cst@academia-cj.ro
Copyright 2008 Centrul de Studii Transilvane    |    Web design: Netlogiq Cluj