Conferinta internationala "Transformari demografice in Europa Centrala in procesul industrializarii: exemplul Monarhiei Habsburgice (1750-1918)"

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Centrul de Studiere a Populaţiei
Centrul de Geografie Regionalã
ACADEMIA ROMÂNÃ
Centrul de Studii Transilvane
UNIVERSITATEA „KARL FRANZENS”, GRAZ
BIBLIOTECA „AUSTRIA”


Programul Conferinţei Internaţionale "Transformãri demografice în perioada industrializãrii: Exemplul Monarhiei Habsburgice (1750-1918)"
Cluj-Napoca
15-20 octombrie 2008

MIERCURI, 15 OCTOMBRIE 2008
12,00-20,00 Sosirea participanţilor
20,00-21,00 Cina

JOI, 16 OCTOMBRIE 2008
9,30-12,30 Turul ghidat al oraşului
13,00-14,00 Pauzã de masã
10,00-12,30, 14,00-16,00 PETER TEIBENBACHER & HARALD HEPPNER: Seminar pentru studenţi
8,00-19,30 Deschiderea conferinţei, Aula Magna a Universitãţii „Babeş-Bolyai”, Str. M. Kogãlniceanu, nr. 1:
• Prof. univ. dr. ANDREI MARGA
• Prof. univ. dr. HARALD HEPPNER
• Prof. univ. dr. IOAN-AUREL POP
• Prof. univ. dr. ANTOINETTE FAUVE-CHAMOUX, secretar general
al Comisiei Internaţionale de Demogafie Istoricã
• Prof. univ. dr. DUMITRU MATIŞ
• Conf. univ. dr. OVIDIU GHITTA
• Prof. univ. dr. RUDOLF GRÄF
19,30-21,30 Cocktail, Hotelul Universitas, Str. Pandurilor, nr. 7

VINERI, 17 OCTOMBRIE 2008
Sala de conferinţe a Hotelului Universitas, Str. Pandurilor, nr. 7
Tema I: Aspecte generale
Moderatori: HARALD HEPPNER, LIDIA A. ZYBLIKIEWICZ, PETER VODOPIVEC
9,00-10,45 • PETER TEIBENBACHER (Graz), Tranziţia demograficã în Monarhia Habsburgicã
• PÉTER ÕRI, LEVENTE PAKOT (Budapesta), Tranziţii demografice în Bazinul Carpatic. Exemplul comitatelor Pest-Pilis-Solt-Kiskun şi Odorhei la sfârşitul sec. al XIX-lea şi la începutul sec. XX
• KONRAD WNÊK (Cracovia), Modele şi tendinţe în mortalitatea din Liov în epoca industrializãrii (1857-1938)
Discuţii
10,45-11,15 Pauzã de cafea
11,15-13,00 • GIANPIERODALLA ZUANNA (Padova), ALESSANDRO ROSINA (Milano), Anotimpul fatal. O analizã a mortalitãţii neonatale extrem de ridicate din timpul iernii
• LUMINIŢA DUMÃNESCU (Cluj-Napoca), Mortalitatea infantilã – un indicator relevant al modernizãrii
• WILKO SCHRÖTER (Viena), Evoluţia mortalitãţii în Viena între 1784 şi 1912
Discuţii
13,30-15,00 Pauzã de masã
Sala de conferinţe a Hotelului Universitas, Str. Pandurilor, nr. 7

Tema II: Aspecte ale raportului rural-urban
Moderatori: GIANPIERO DALLA ZUANNA, SIMION RETEGAN, PETER JORDAN
15,00-16,45 • RUDOLF GRÄF, IOAN LUMPERDEAN (Cluj-Napoca), Populaţia de pe domeniile StEG din Banat. Relaţiile cu societatea
• POMPEI COCEAN, OANA-RAMONA ILOVAN, CRISTIAN NICOLAE BOŢAN (Cluj-Napoca), Calea feratã cu ecartament îngust în Munţii Apuseni. Impactul asupra dezvoltãrii regionale
• LELIA PAPP (Cluj-Napoca), Evoluţia activitãţilor economice şi impactul lor asupra populaţiei oraşului Turda şi a zonei învecinate (a doua jumãtate a sec. al XVIII-lea – începutul sec. XX)
• PIERLUIGI PROFUMIERI (Connecticut), Schimbãri demografice în era industrializãrii. Italia, 1861-1918
Discuţii
16,45-17,00 Pauzã de cafea
17,00-19,00 • CONSTANTIN UNGUREANU (Chişinãu), Importanţa cadastrului franciscan asupra evoluţiei social-economice a Bucovinei
• CORNELIU PÃDUREAN (Arad), Structura etnicã şi profesionalã a Banatului şi Crişanei la începutul secolului XX
• IOSIF MARIN BALOG (Cluj-Napoca), Exportul de capital austriac în Transilvania în secolul al XIX-lea şi efectele sale asupra industrializãrii: cazul Societãţii Anonime de Mine şi Furnale din Braşov (1856-1894)
• ROBERT NAGY (Cluj-Napoca), Schimbãrile demografice şi muncitorii industriali în oraşul Cluj în perioada 1890-1948
Discuţii
19,30 Cina
SÂMBÃTÃ, 18 OCTOMBRIE 2008
Sala de conferinţe a Hotelului Universitas, Str. Pandurilor, nr. 7
Tema III: Aspecte etnice şi confesionale
Moderatori: KONRAD WNÊK, SIEGFRIED GRUBER, CORNELIU PÃDUREAN
9,00-10,45 • PETER JORDAN (Viena), Procese naţionale în Monarhia Habsburgicã din perspectivã geograficã
• PETER VODOPIVEC (Ljubljana), Dinamica populaţiei şi procese demografice în provinciile habsburgice cu populaţie de limbã slovenã (1860-1914)
• GENTIANA KERA (Tirana), Austro-Ungaria şi recensãmântul din 1918 din Albania
Discuţii
10,45-11,15 Pauzã de cafea
11,15-12,30 • ULFRIED BURZ (Klagenfurt), Douã etnii – „o naţiune”? Carintia (1848/’49-1918)
• TAMÁS FARAGÓ (Budapesta), Schimbãri în structura confesionalã a Regatului Ungariei între 1785 şi 1880. Exemplul Transdanubiei
Discuţii
12,30-14,00 Pauzã de masã
Sala de conferinţe a Hotelului Universitas, Str. Pandurilor, nr. 7
Tema IV: Aspecte privind familia
Moderatori: ANTOINETTE FAUVE-CHAMOUX, TAMÁS FARAGÓ,
PETER TEIBENBACHER
14,00-15,45 • SIEGFRIED GRUBER (Graz), Transformãrile demografice şi familia
• ROMAN HOLEC (Bratislava), Industrializare şi urbanizare ca aspecte ale structurii familiei (exemplul Nordului Ungariei)
• SIMION RETEGAN (Cluj-Napoca), Strategii matrimoniale în societatea ruralã româneascã din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea
Discuţii
15,45-16,00 Pauzã de cafea
16,00-17,45 • LIDIA A. ZYBLIKIEWICZ (Cracovia), Structura socio-economicã a populaţiei feminine din Cracovia în epoca modernã (a doua jumãtate a secolului XIX)
• CATHERINE SUMNALL (Cambridge), Nu existã pãcat în Alpi. Câteva reflecţii asupra geografiei istorice a naşterilor ilegitime în Carintia dupã 1868
• IOAN BOLOVAN, SORINA PAULA BOLOVAN (Cluj-Napoca), De la tradiţie la modernizare. Familia la românii din Transilvania în epoca modernã (1850-1918)
Discuţii
17,45-18,00 Concluzii
19,00 Cina
DUMINICÃ, 19 OCTOMBRIE 2008
10,00-19,00 Excursie cu autocarul în zona Munţilor Apuseni (Muzeul Apei,
Floreşti; Casa memorialã „O. Goga” Ciucea; Cabana Leghia etc.)
19,00 Cina
LUNI, 20 OCTOMBRIE 2008
Plecarea participanţilor

                                                                                                    secretariat.cst@academia-cj.ro
Copyright 2008 Centrul de Studii Transilvane    |    Web design: Netlogiq Cluj