CS III drd. Maria Ghitta

Preocupari de istorie contemporana a Transilvaniei si Romaniei cu accent pe problematica evreiasca.    

 • Treptele carierei: profesor de istorie si stiinte sociale la Scoala generala nr. 12, Liceul "Ioan Slavici" si Liceul teoretic "Doamna Stanca" din Satu Mare (1987-1991); cercetator stiintific la Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca; redactor al "Buletinului Centrului de Studii Transilvane" (1991- prezent); cursul si seminarul de "Sociologia teatrului" la Catedra de Teatru a Facultatii de Litere (Universitatea "Babes-Bolyai") (1995- prezent).
 • Este autoarea unor studii de specialitate privind statutul evreilor in spatiul romanesc in perioada interbelica.
 •   Lista lucrărilor publicate
  Volume
  1. Patrimoniul cultural al României. Transilvania, coordonatori Ioan Aurel Pop şi Marius Porumb, Cluj-Napoca, 2004 (coautor).

  Volume coordonate
  1. Centrul de Studii Transilvane 1991-2001 (sintezã realizatã de Maria Ghitta şi Vasile Sãlãjan), Cluj-Napoca, 2001
  2. Dilemele convieţuirii. Evrei şi neevrei în Europa Central-Răsăriteană/Dilemmes de la Cohabitation. Juifs et Non-Juifs en Europe central-orientale (coordonatori Ladislau Gyémánt şi Maria Ghitta), Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, 2006, 202 p.


  Studii
  a.) în volume colective
  a.1) în străinătate
  1. Riflessioni sulla “questione ebraica”in Romania, ieri e oggi, în vol. Pagine di Storia della Shoah. Nazifascismo e collaborazionismo in Europa (a cura di Alessandra Chiappano e Fabio Minazzi), Kaos edizioni, 2005, p. 261-277
  a.2) în ţară
  1. Între ideologie şi mentalitate: problema minoritãţilor din Transilvania în primul deceniu interbelic, în vol. Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, Cluj-Napoca, 1998, p. 333-348.
  2. Assuming the Majority Status. The Standpoint on the National Minority Question in the Inter-War Period, în vol. Romania and European Integration, Cluj-Napoca, 1999.
  3. Ideologi antisemiţi interbelici: un necunoscut (I.C. Cãtuneanu) şi “locotenentul din Ardeal” (Ion. I. Moţa), în vol. Tentaţia istoriei. În memoria Profesorului Pompiliu Teodor, Cluj-Napoca, p. 255-287.
  4. Şocul eliberării. Teatrul în anul întîi, în vol. Viaţa teatrală în şi după comunism (coordonator Liviu Maliţa), Cluj-Napoca, 2006, p. 315-325.
  5. „Problema evreiască” în România, ieri şi azi. Cîteva consideraţii, în vol. Dilemele convieţuirii. Evrei şi neevrei în Europa Central-Răsăriteană/Dilemmes de la Cohabitation. Juifs et Non-Juifs en Europe central-orientale (coordonatori Ladislau Gyémánt şi Maria Ghitta), Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, 2006, p. 189-202.
  6. Guerra dopo guerra. L’autunno 1922 all’Università di Cluj, în vol. Războiul şi societatea în secolul XX/Guerra e società nel XX secolo, coordonatori Gheorghe Mândrescu şi Giordano Altarozzi, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2007, p. 167-178.
  7. Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta, în vol. Cele 10 Porunci, carte gîndită şi alcătuită de Marta Petreu, Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 2007, p. 81-85.
  8. Un episod timpuriu din organizarea naţionalismului interbelic: „Acţiunea Românească” (1923-1925), în vol. Spiritualitate şi cultură europeană Volum dedicat Profesorului Ladislau Gyémánt la împlinirea vîrstei de 60 de ani (volum îngrijit de Alina Branda, Ion Cuceu şi Claudia Ursuţiu), Presa Universitară Clujeană şi Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2007, p. 103-115.
  b.) în periodice de specialitate
  b.1.) în străinătate
  1. The 1922-1923 Student Revolt at Cluj University and Its Anti-Jewish Aspect, în Jews in Russia and Eastern Europe, 1-2 (54-55), 2005, Jerusalem, p. 91-108.
  b.2.) în ţară
  1. Antisémitisme dans la Transylvanie de l΄entre-deux-guerres. Méthodologie, în Transylvanian Review, vol. IX, no. 3, 2000, p. 14-30.
  2. “Problema evreiască” în context multietnic: Transilvania interbelică, în Anuarul Institutului de Cercetãri Socio-Umane “Gheorghe Şincai”, III-IV, 2000-2001, Târgu-Mureş, p. 98-107.
  3. Interwar Anti-Semitic Ideologists in Transylvania: A Professor and a Student, în Transylvanian Review, vol. XV, no. 3, Autumn 2006, p. 89-110.
  c.) în reviste de cultură
  1. Memoriile unui dac ambiţios, în Apostrof, anul XIV, nr. 9, 2003, p.4-5.
  2. Confruntarea cu trecutul, în Cuvântul, anul XI (XVII), nr. 10 (340), 2005, p. 13.
  3. Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta, în Apostrof, anul XVI, nr. 3 (178), 2005, p. 10.

  Redactor al volumului Călători români în Occident în secolele XVII-XX, coordonatori Nicolae Bocşan, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, 2004

  Recenzii
  1. Comunicări ştiinţifice studenţeşti, Cluj-Napoca, 1984, în Echinox, nr. 5-6, 1985, p. 2.
  2. Glatz Ferenc, A kisebbségi kerdés Közép-Europaban tegnap és ma, Europa Institut Budapest, MTA Történettudomány Intézet, Budapest, 1992, în Transilvanyan Review, nr. 1, 1994, p. 222-224.
  3. Ars Transilvaniae, III, 1993, în Transilvanyan Review, nr. 3, 1994, p. 121-123.
  4. Carol Iancu, Le combat international pour l΄emancipation des juifs de Roumanie, vol. I, Tel Aviv, f.a., în Transilvanyan Review, nr. 1, 1995, p. 135-137.
  5. Leon Volovici, Ideologia naţionalistă şi "problema evreiască". Eseu despre formele antisemitismului intelectual în România anilor ΄30, în Transilvanyan Review, nr. 2, p. 155-158.
  6. Georg Brunner, Nemzetiségi kerdés és kisebbségi konfliktusok Kelet-Europában, Budapest, 1995, în Transilvanyan Review, nr. 3, 1996, p. 147-148.
  7. Andrei Marga, Filosofia unificãrii europene, Cluj Napoca, 1997, în Transilvanyan Review, nr. 4, 1997, p. 157-159.
  8. M. Bãrbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ş. Papacostea, P. Teodor, Istoria României, Bucureşti, 1998, în Transylvanian Review, nr. 1, 1999, p. 178-179.
  9. "Obsedantul deceniu" în România, în Mitteilungen aus dem Siebenbürgen Institut, an. 6, nr. 4, decembrie 1999, Heidelberg, p. 10.
  10. Mirela-Luminiţa Murgescu, Între "bunul creştin" şi "bravul român". Rolul şcolii primare în construirea identitãţii naţionale româneşti (1831-1878), Iaşi, A΄92, 1999, în Transylvanian Review, vol. IX, no. 2, 2000, p. 187-189.
  11. The Jews in the Romanian History. Papers from the International Symposium, Bucharest, September 30-October 4, 1996, Bucureşti, Silex, f.a., în Transylvanian Review, vol. IX, no. 3, 2000, p. 109-112.
  12. Irina Livezeanu, Culturã şi naţionalism în România Mare. 1918-1930, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998, în Anuarul Institutului de Cercetãri Socio-Umane “Gheorghe Şincai”, III-IV, 2000-2001, Târgu-Mureş, p. 429-432.
  13. Carol Iancu, Evreii din România de la emancipare la marginalizare 1919-1938, Hasefer, Bucureşti, 2000, în Transylvania Review, vol. XI, no. 3, 2002, p. 153-155.
  14. Carol Iancu, Miturile fondatoare ale antisemitismului. Din antichitate până în zilele noastre, Bucureşti, 2005, în Apostrof, anul XVI, nr. 11-12 (186-187), 2005, p. 16 (cu titlul Lecţia alterităţii).
  15. Ladislau Gyémánt, Evreii din Transilvania. Destin istoric/The Jews of Transylvania: A Historical Destiny, Cluj-Napoca, 2004, în Apostrof, anul XVII, nr. 4 (191), 2006, p. 28-29 (cu titlul Transilvania, destine şi alterităţi) – varianta în limba engleză a recenziei, în Colloquia, vol. XII, nr. 1-2, 2005, p. 218-220.

  Participări la sesiuni ştiinţifice, mese rotunde, simpozioane etc.
  (2001-2005)

  20 februarie 2001 – participare la masa rotundă “Imaginea minoritarului în spectacologia contemporană”, organizată de Secţia de Teatru a Facultăţii de Litere a Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj
  14-16 mai 2001 – participare la programul de introducere a studiului Holocaustului în şcoli (organizat de Universitatea “Babeş-Bolyai” şi Institutul de Studii Iudaice “Moshe Carmilly” din Cluj-Napoca
  martie 2001 – participare la simpozionul româno-italian “Stat şi Naţiune în Europa Centrală şi de Est”, organizat de Centrul de Studii Transilvane şi Universitatea “Babeş-Bolyai”
  13-15 septembrie 2001 – participare la sesiunea organizată de Centrul de Studii Transilvane cu prilejul sărbătoririi unui deceniu de la reînfiinţarea sa. Am prezentat comunicarea Antisemitism în context multietnic: Transivania interbelică
  -----------------------------
  iunie 2002 – participare la simpozionul “Identitate şi alteritate” organizat de Universitatea “Babeş-Bolyai” şi Muzeul din Lugoj. Am prezentat comunicarea Ideologi antisemiţi interbelici: un necunoscut şi “locotenentul din Ardeal”
  ----------------------------
  15-17 ianuarie 2004 – participare la seminarul “Futuro antico 3” (seminario residenziale sulla didattica della Soah), organizat la Ravenna de Istituto storico della resistenza e dell΄età contemporanea in Ravenna e provincia. Am prezentat comunicarea Gli Ebrei della Romania fra le due guerre mondiali
  6-7 decembrie 2004 – participare la conferinţa internaţională “Antisemitism şi antiiudaism în Europa Centrală şi Occidentală”, organizată de Institutul Cultural Român şi Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj. Am prezentat comunicarea Problema evreiască în România azi şi ieri. Câteva consideraţii
  --------------------------
  24 martie 2005 – participare la masa rotundă cu tema “Între sindromul deprivării şi cel al moştenirii miraculoase: scenariile convieţuirii româno-maghiare în sec. XX, scenarii posibile pentru sec. XXI, organizată de Liga Pro Europa
  6-8 mai 2005 – participare la sesiunea italo-română „Războiul şi societatea în secolul XX”, organizată de Institutul Italo-Român de Studii Istorice, Universitatea „Babeş-Bolyai” şi Institutul Cultural Român. Am prezentat comunicarea Război după război. Toamna anului 1922 la Universitatea din Cluj
  5-9 iunie 2005 – participare la simpozionul „Antisemitism, Fascism, Holocaust: History and Interpretation”, organizat la Ierusalim de The International Institute for Holocaust Reaserch – Yad Vashem. Am prezentat comunicarea Antisemitism and Nationalism in Transylvania During the Interwar Period
  15-20 iulie 2005 – participare la work-shopul „Aplicarea procesului de la Bologna. Istoria şi meseria de istoric în România (1990-2005)”, organizat de Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie
  29 septembrie 2005 – participare la conferinţa „Filo- şi antisemitism în România”, organizată de revista Cuvântul

                                                                                                    secretariat.cst@academia-cj.ro
Copyright 2008 Centrul de Studii Transilvane    |    Web design: Netlogiq Cluj