Nicolae Bocsan, Ioan Lumperdean, Ioan-Aurel Pop, Ethnie et confession en Transylvanie (du XIIIe au XIXe siècles), traducere de Ana Rodica Tomoiaga , 205 p., ISBN 973-577-014-8, 1996

  • Volumul reuneste studii ce abordeaza chestiuni precum: rolul factorilor etnic si confesional in genetza natiunii romane moderne, premizele si contextul unirii ecleziastice a romanilor din Transilvania in secolulu al XVIII-lea, relatia dintre etnie si natiune in secolul al XIX-lea.

                                                                                                    secretariat.cst@academia-cj.ro
Copyright 2008 Centrul de Studii Transilvane    |    Web design: Netlogiq Cluj