Pál Judit, Armenii in Transilvania/Armenians in Transylvania, 174 p.+23 planse, ISBN 973-7784-07-3, 2005

  • Armenii au contribuit la urbanizarea si modernizarea Transilvaniei intr-o masura mult mai mare decat ar fi lasat de banuit ponderea lor numerica. Pentru a reconstitui aportul acestora la transformarea unor localitati rurale in localitati urbane, autoarea a analizat principalele caracteristici ale comunitatii armene din Transilvania, mai ales structura socio-profesionala a indivizilor, rolul acestora in dezvoltarea urbanismului, nivelul invatamantului, statutul juridic, unele elemente de ideologie.

                                                                                                    secretariat.cst@academia-cj.ro
Copyright 2008 Centrul de Studii Transilvane    |    Web design: Netlogiq Cluj