2014-2035

Oana-Mihaela Tămaș, Ioan Bolovan (coord.), Între Război și Pace. Românii și Europa Central-Răsăriteană la Finalul Primei Conflagrații Mondiale, 2020, 358 p., ISBN 978-606-038-007-8

Mihai D. Drecin, Gabriel Moisa, Delia Cora, Cristian Culiciu (coord.), Maramureșul Istoric. Studii de Istorie și Arheologie, 2020, 336 p., ISBN 978-606-8694-97-9

Marius Turda, „Războiul sfânt” al rasei: eugenia și protecția națiunii în Ungaria. 1900-1919, 2020, 364 p., ISBN 978-606-797-547-5 (în coeditare cu Editura Școala Ardeleană din Cluj)

Anca Dana Buzoianu, Cristian Bârsu, Oana Habor, Ioana Corina Bocșan, Petru Adrian Mircea, coordonatori, 100 de ani de învățământ medical românesc la Cluj. Tradiție și performanță, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2019, 978-606-038-001-6.

Nicolae Enciu, editor, Confidenţial şi exclusive pentru uzul autorităţilor administrative – Istoria primului control administrative al populaţiei României Întregite, din 24 aprilie – 5 mai 1927, Editura Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2019, Cluj-Napoca, 263 de pagini, ISBN 978-606-8694-98-6

Coord. Ilie Rad, Ion Vlad. Alternative la memorii. Dialoguri, corespondenţă, mărturii, Editura Academia Română/Centrul de Studii Transilvane în coeditare cu Editura Presa Universitară Clujeană, 2019, Cluj-Napoca, 562 de pagini, ISBN 978-606-038-000-9; 978-606-37-0638-7

Iudita Caluser, Gabriel Moisa, Petru Ardelean, Tiberiu Ciorba, editor Aurel Chiriac, Primăvara întregirii. Operațiunile armatei române aprilie-august 1919, Editura Academia Română/Centrul de Studii Transilvane în coeditare cu Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2019, Cluj-Napoca/Oradea, 266 de pagini, ISBN 978-606-8694-94-8, 978-606

Sorin Sipos, Gabriel Moisa, Dan Octavian Cepraga, Ion Eremia, Laura Ardelean, Radu Rominasu, coordonatori, Naţiunea Imaginată. Concepte şi etape în construirea identităţilor naţionale europene. In honorem prof. univ. dr. Sever Dumitrascu, Editura Academia Română/Centrul de Studii Transilvane în coeditare cu Editura Episcopiei Devei

Vasile Alexandru Barbolovici, Conciliul de la Ferrara-Florenta (1438-1439), Editura Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2019, Cluj-Napoca, 283 de pagini, ISBN 978-606-8694-95-5

Dan Berindei, Andrei Pippidi, Ioan Bolovan, coordonatori, Romanians and Poles on Move from 1848 to 1944, Editura Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2019, Cluj-Napoca, 187 de pagini– ISBN 978-606-8694-99-3, 978-606-37-0601-1

Rudolf Graf, coordonator, Monarhia Habsburgica (1848-1918) Vol.I - Dezvoltarea economică, administraţia şi sistemul juridic, forţa armată, Editura Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2019, Cluj-Napoca, 346 de pagini, 462 de pagini, ISBN 978-606-8694-90-0, 978-606-8694-91-7

Florin Nicolae Ardelean, Organizarea Militară în Principatul Transilvaniei (1541-1691), Editura Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2019, Cluj-Napoca, 408 de pagini, ISBN 978-606-8694-93-1

Ioan Degău, Ioan Laza, coordonatori, Martiri Bihoreni ai Marii Uniri, Editura Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2019, Cluj-Napoca, 346 de pagini, ISBN 978-606-8694-92-4

Pr. Acad. Ioan Lupaş – Prăbuşirea Monarhiei Austro-Ungare şi importanţa istorică a zilei de 1 Decembrie 1918, ediție, studiu introductiv, note și indici de Mircea-Gheorghe Abrudan, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 2018, 50 pagini

Beata Menesi, Ultima verigă, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca, 2018, ISBN 978-606-8694-87-0.

Ioan Degău, Viorel Faur, Beiuşul şi lumea lui. Vol. V. Lupta pentru Unire (1918-1919).Oameni, fapte, întâmplări din Bihor, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca în coeditare cu Editura Primus Oradea, 2018, ISBN 978-606-8694-86-3, ISBN 978-973-88655-3-2, 1000 pag

Adrian Onofreiu, Claudia Septimia Sabău, „Despre împlinirea celor neîmplinite” în Districtul Năsăud. Condicile administrative de la Măgura (1866-1868) și Șanț (1874), Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2018, ISBN 978-606-8694-85-6, 145 p.

Sorin Şipoş, Un sfert de veac de la Unirea Transilvaniei, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane în coeditare cu Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2018, ISBN 978-606-8694-84-9, ISBN 978-606-8692-58-6, 60 p

Cristiana Papahagi, Veronica Manole, coordonatori, Romania contexta I. Autorité/auctorialité en discours/Autorità/autorialità nel discorso/Autoridad/autorialidad en el discurso/Autoridade/autoria no discurso Vol. II, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2018, ISBN 978-606-8694-83-2, 296 p.

Monica Fekete, Sanda Moraru, Andreea Bugiac, coordonatori, Romania contexta I. Autorité/ auctorialité en discours/Autorità/autorialità nel discorso/Autoridad/autorialidad en el discurso/Autoridade/autoria no discurso Vol. I, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2018, ISBN 978-606-8694-82-5, 404 p.

Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, coordonatori, History of Transylvania, vol. III, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane în coeditare cu Institutul Cultural Român, 2018, ISBN 978-606-8694-78-8, 776 p.

Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, coordonatori, History of Transylvania, vol. II, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane în coeditare cu Institutul Cultural Român, 2018, ISBN 978-606-8694-77-1, 464 p

Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, coordonatori, History of Transylvania, vol. I, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane în coeditare cu Institutul Cultural Român, 2018, ISBN 978-606-8694-76-4, 404 p

Ioan Ciorba, Marea foamete din Transilvania dintre anii 1813-1817, ISBN 978-606-8694-73-3.

Ioan Bolovan, Momčilo Pavlović, coordonatori, Români şi sârbi în Marele Război. Rumuni i srbi u Velikom Ratu, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2018, ISBN 978-606-8694-80-1, 309 p.

Iusztin Zoltan, Politică şi administraţie în Banatul medieval (sec. XIV-XV), Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2018, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-8694-79-5, 337 p

Liviu Maior, Alexandru Vaida Voevod (1872-1950) Między dwoma światami, Academia Română/ Centrul de Studii Transilvane în coeditare cu Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-8694-72-6; 978-606-37-0216-7, 120 p.

Adrian Ioniţă, Beatrice Kelemen, Alexandru Simon, AL WA. Prinţul Negru al Vlahiei şi vremurile sale, Academia Română/ Centrul de Studii Transilvane, ISBN 978-606-8694-71-9, 788 p.

Ioan-Aurel Pop, Daniela Marcu Istrate, Tudor Sălăgean, Alexandru Simon, De vertice montis. Feleacul, Clujul şi Transilvania în Evul Mediu, Academia Română/ Centrul de Studii Transilvane, ISBN 978-606-8694-70-2, 160 p.

Între pasiune și profesie. Istoriografia românească la început de mileniu, coordonatori: Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Oana Mihaela Tămaș, Academia Română/ Centrul de Studii Transilvane în coeditare cu Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, ISBN 978-606-8694-69-6; 978-606-797-147-7, 295 p

Mircea Abrudan, Friedrich Schwantz von Springfels. Descrierea Olteniei la 1723, Academia Română/ Centrul de Studii Transilvane în coeditare cu Editura Istros a Muzeului Brăilei Carol I, Braila, 2017, Cluj-Napoca/ Brăila, ISBN 978-606-8694-68-9; 978-606-654-253-1, 334 p.

Damian Cristian, Ordinul Iezuit şi artele figurative, Academia Română/ Centrul de Studii Transilvane, Cluj-napoca, 2017, ISBN 978-606-8694-66-5, 240 p

Daniel Dăianu, New Europe and the Great Recession: a Romanian View, Academia Română/ Centrul de Studii Transilvane în coeditare cu Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, ISBN 978-606-8694-65-8; 978-606-797-114-9, 346 p.

Irina-Maria Barbir, Alin Barbir, Dincolo de lumina si umbre

Detalii

Vlad Sebastian Rusu, Evoluția urbanistică a Clujului interbelic

Lucrarea prezintă o monografie a orașului Cluj, vizând aspectele urbanistice și arhitecturale dintre cele două războaie mondiale, accesibilă ca preț unui public cât mai larg, interesat de istoria modernă a orașului. Prin publicarea acestei lucrări se acoperă o zonă tematică insuficient cercetată până în prezent, asigurând orașului Cluj o nouă monografie, ce completează istoria dezvoltării sale urbanistice și arhitecturale moderne. Se urmărește totodată responsabilizarea publicului larg, a societății civile, a arhitecților și administrațiilor instituționale și locale cu privire la recunoașterea și protejarea patrimoniului urbanistic și arhitectural clujean.

Oana Mihaela Tămaș, Între uz şi abuz de alcool în România : sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX

Lucrarea de faţă urmăreşte elementele definitorii ale uzului şi abuzului de alcool în România în perioada analizată prin elaborarea unei viziuni integrate asupra fenomenului deosebit de complex pe care îl reprezintă utilizarea băuturilor alcoolice în societate. Au fost investigate puncte de vedere de ordin economic, social, cultural, medical, atât la nivel conceptual, cât şi statistic. Fenomenul a fost analizat nu doar la nivelul societății românești, cât și din perspectiva mai largă a spațiului cultural european.

                                                                                                    secretariat.cst@academia-cj.ro
Copyright 2008 Centrul de Studii Transilvane    |    Web design: Netlogiq Cluj