Despre noi

Centrul de Studii Transilvane

Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, refăcut în anul 1991, ca succesor direct al Centrului de Studii şi Cercetări privitoare la Transilvania, înfiinţat în 1942 în cadrul Universităţii „Regele Ferdinand” din Cluj (aflată atunci în refugiu la Sibiu), funcţionează în cadrul Academiei Române din anul 2007. Conducătorii şi mentorii Centrului au fost, în epoca interbelică, academicienii Silviu Dragomir şi David Prodan. Instituţia, atât până în 1948, când a fost desfiinţată, cât şi după 1991, când a fost refăcută în noi împrejurări, a îndeplinit un important rol ştiinţific, academice şi culturale în principalul oraş al Transilvaniei unite cu România în 1918. Misiunea Centrului, aşa cum a fost gândită de întemeietori, privea organizarea instituţionalizată a cercetărilor ştiinţifice multidisciplinare referitoare la teritoriul intracarpatic şi al părţilor vestice ale spaţiului românesc, în condiţiile creşterii alarmante a revizionismului, începând cu deceniul al patrulea al secolului al XX-lea. S-au urmărit şi s-au realizat abordarea unor teme de mare impact şi valorificarea lor în studii de specialitate, publicate, în marea lor majoritate, în limbi de circulaţie europeană. Unele dintre ele au apărut, până în 1948, mai ales în franceză, în periodicul Centrului, Revue de Transylvanie, iar altele, cele mai consistente, în colecţii tematice, dintre care se remarcă „Bibliotheca Rerum Transilvaniae”. In vederea formării şi afirmării de specialişti în principalele domenii istoriografice, lingvistice, juridice, etnografice, filosofice etc., Centrul a colaborat permanent cu mediul universitar, mai ales cu Universitatea, în cadrul căreia instituţia funcţiona iniţial.

Reînfiinţat în 1991 ca filială a Fundaţiei Culturale Române, Centrul a beneficiat din plin de deschiderea adusă de prăbuşirea regimlui comunist. De asemenea, şi-a redefinit obiectivele în acord cu noile cerinţe ale vremii – restabilirea legăturilor dintre lumea ştiinţifică românească şi cea occidentală, promovarea istoriei şi culturii Transilvaniei, ca parte a României, la nivel internaţional. Aceste obiective au inspirat trei direcţii principale care caracterizează activitatea Centrului: publicarea de cărţi pe cât posibil în limbi de circulaţie internaţională, organizarea de manifestări (conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale, şcoala de vară), publicarea revistei Transylvanian Review.

Activitatea editorială a Centrului (editura Centrului de Studii Transilvane este evaluată „B” de către C.N.C.Ş.) s-a concretizat prin sute de titluri publicate de-a lungul anilor, titluri care se regăsesc în cataloagele a numeroase biblioteci universitare şi academice din întreaga lume (Europa, America, Australia). Lucrările publicate aparţin îndeosebi unor specialişti români, dar nu lipsesc nici traducerile unor lucrări semnate de autori străini reputaţi, lucrări referitoare la spaţiul balcanic, sau al Europei Central-Răsăritene.

Centrul de Studii Transilvane organizează, de asemenea, manifestări ştiinţifice (conferinţe, simpozioane) naţionale şi internaţionale, de multe ori în parteneriat cu instituţii de cercetare prestigioase atât din România cât şi din ţări precum Austria, Italia, Franţa, Germania etc. Aceste manifestări reprezintă un cadru propice pentru un schimb necesar de cunoaştere şi informaţii între mediul ştiinţific românesc şi cel internaţionale, cât şi pentru promovarea rezultatelor obţinute de istoriografia autohtonă.

Pe lângă aceste preocupări, se remarcă energia şi efortul investite de Centrul de Studii Transilvane pentru sprijinirea elitei româneşti din comunităţile de români trăitoare în afara graniţelor ţării, în statele din jurul României. În acest scop, Centrul organizează anual, începând din 2004, fără întreruperi,  o şcoală de vară sub genericul „Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului III”, dedicată profesorilor români de istorie, limbă sau civilizaţie românească din comunităţile mai sus menţionate.

Una dintre cele mai importante realizări ale Centrului de Studii Transilvane este revista publicată de acesta, Transylvanian Review, singura revistă românească de istorie indexată ISI. Publicată trimestrial, exclusiv în limbi de circulaţie internaţională, revista se remarcă prin regularitatea şi constanţa apariţiei, în ciuda perioadelor uneori dificile traversate în cei peste 20 de ani de existenţă. De-a lungul timpului, revista a găzduit în paginile sale nume grele ale istoriografiei româneşti şi occidentale (David Prodan, Alexandru Zub, Gheorghe Platon, Ioan-Aurel Pop, Marius Porumb, Nicolae Edroiu, Keith Hitchins, Dennis Deletant, Jean Nouzille, Harald Heppner, Cesare Alzati – pentru a nu menţiona decât câteva). De asemenea, revista beneficiază de o foarte bună reprezentare în mediile academice şi universitare internaţionale, putând fi găsită în cataloagele a sute de biblioteci de specialitate din întreaga lume. Din 2008, pe lângă cele patru numere anuale, sunt publicate şi suplimente ale Transylvanian Review.

Printre cei care au publicat carti sau au colaborat la Transylvanian Review se afla personalitati marcante ale istoriografiei si culturii romanesti si universale. O simpla enumerare a catorva nume este, credem noi, semnificativa pentru prestigiul si profilul diversificat al preocuparilor Centrului de Studii Transilvane: Keith Hitchins, Glenn Torrey, Stephen Fischer-Galati, Paul E. Michelson, Moshe Carmilly-Weinberger, Ernst Christoph Suttner, Cristoph Machat, Horst Fassel, Friedrich Heyer, Jean Nouzille, Cesare Alzati, Francesco Guida, Antonello Biagini, Pasquale Fornaro, Jean-Jacques Heirwegh, Harald Heppner, Eugenio Coseriu, Dinu Adamesteanu, Nicolae Balota, Norman Manea, Gellu Naum, Eugène Ionesco, Gelu Ionescu, Adrian Marino, Camil Muresanu, Andrei Marga, Pompiliu Teodor, Gheorghe Platon, Augustin Buzura, Dan Berindei, Serban Papacostea, Mircea Pacurariu, Nicolae Breban, Mircea Anghelescu, Nicolae Edroiu, Marius Porumb, Paul Niedermaier, Florin Constantiniu, Petru Cretia etc.
Întreaga activitate a Centrului de Studii Transilvane de la reînfiinţarea din 1991 şi până în prezent, care s-a derulat într-un ritm susţinut chiar şi în perioade mai puţin favorabile, a conturat un profil aparte al acestei instituţii, care şi-a stabilit pe drept un loc bine definit în peisajul istoriografiei româneşti.

Cum puteti achizitiona cartile aparute la Editura CST

-de la Libraria Universitati "Babes-Bolyai" de pr str. Napoca nr. 11, Cluj
-prin comanda plasata telefonic sau prin mail direct la secretariatul CST.
                                                                                                    secretariat.cst@academia-cj.ro
Copyright 2008 Centrul de Studii Transilvane    |    Web design: Netlogiq Cluj